fleksibilno, pouzdano, učinkovito, sigurno, ekonomično

Prijenos podataka & komunikacija

  • Uvijek prezentirati sve vrijednosti.

    Da bi automatizirana eksploatacija ugljena besprijekorno i sigurno funkcionirala, neophodno je konstantno obuhvatanje, prenošenje i procjenjivanje mnoštva podataka. Svaki suvremeni rudnik danas raspolaže odgovarajućim sustavom za upravljanje i nadzor, kojeg je, uz pomoć inteligentnih sustava za prijenos podataka, moguće kontrolirati, kako u podzemnoj tako i u površinskoj eksploataciji.

    Sa tehnikom prijenosa podataka poduzeća EEP ste uvijek na sigurnoj strani. Suvremeni samosigurni sustavi mrežnih protokola prenose pouzdano i učinkovito sve relevantne podatke. Sa EEP- opremom moguće je bez problema realizirati sve do sada upotrebljavane sustave mrežnih protokola, kao što su npr. Profibus, Modbus ili CAN-bus. Spojnice i optički vod upotpunjuju našu ponudu i omogućavaju rješenje složenih problema prilikom prijenosa podataka – tačno onako kako vi želite.

    Čak i industrijski PC (računar) PR111 kojeg smo razvili  napravljen je upravo kako bi zadovoljio zahtjeve podzemnog kopa. Robustan, štedljiv po pitanju struje, kompaktan i jednostavan za korištenje omogućava obuhvatanje i prikaz mjernih vrijednosti svih vrsta. Podaci se mogu obrađivati ili biti arhivirani za kasniju procjenu. Isti se prosljeđuju i raspodjeljuju preko mnogobrojnih međusklopova. Trenutno pokretanje alarma je još jedna esecijalna mogućnost u korištenju ovoga uređaja.

     

UDP-Procesni mrežni kontroler-Komunikacijski protokol-Spojnica

Profibus FSK-Repeater (ponavljač)

Profibus LWL-Repeater

Profibus FSK 6-struki

Profibus FSK serijski

Profibus FSK LWL

Profibus RS485-FSK

Profibus RS485-LWL

Bus-dijagnoza