fleksibilno, pouzdano, učinkovito, sigurno, ekonomično

  • Senzori tlaka

    Senzori tlakaHidraulika & Tehnika u rudarstvu

    Samosigurni dozvoljeni senzor tlaka tip PR 116-010 služi za mjerenje hidrauličnih pritiskanja u grubim radnim okolinama. Senzorska elektronika je smještena u robusnom kućištu od mesinga odnosno nehrđajućeg čelika.

    Senzor tlaka PR 116-010 je osjetljiv na temperaturu i prilikom rada štedi struju. Ove uređaje možemo isporučivati sa različitim utičnim priključcima. Senzor tlaka se automatski kalibrira sa strane.

     

Sustavi pilotskog upravljanja

Elektrohidraulično pilotsko upravljanje

Magnetni ventili

Predupravljani ventili

Dupli RSV

Vodni RSV

RSV DN10

RSV DN19

Blokirajući ventil

DBV

Ventil „Gorski udar“

Standardni filter

Filter stanica

Filter za dvostruko povratno ispiranje

Automatizirani dvostruki povratni filter za ispiranje

Blokirajuća slavina

Prskanje

Podni ventil

Prikazivač tlaka

PR 116 uređaj za upravljanje

PR116 predcentrala

PR 324 Upravljački uređaj

Senzori tlaka

Putni senzori

Infracrveni senzori

Nagibni senzor

Industrijski PC

Mrežni dijelovi i osvjetljenje