fleksibilno, pouzdano, učinkovito, sigurno, ekonomično

  • Predupravljani ventili

    Predupravljani ventili Hidraulika & Tehnika u rudarstvu
     

    Predupravljani ventil služi za predupravljanje za 3/2 razvodne glavne ventile ili kao direktni ventil za male potrošače.

    Predupravljani ventili su 4/3 razvodni ventili, koji rade po Totmann principu. Za funkcije, koje zahtijevaju permanentni tlak, su montirane ručne poluge. Ventil radi i sa negativnim uklopnim prekrivanjem koji omogućava nježni uklopni postupak ventila.

Sustavi pilotskog upravljanja

Elektrohidraulično pilotsko upravljanje

Magnetni ventili

Predupravljani ventili

Dupli RSV

Vodni RSV

RSV DN10

RSV DN19

Blokirajući ventil

DBV

Ventil „Gorski udar“

Standardni filter

Filter stanica

Filter za dvostruko povratno ispiranje

Automatizirani dvostruki povratni filter za ispiranje

Blokirajuća slavina

Prskanje

Podni ventil

Prikazivač tlaka

PR 116 uređaj za upravljanje

PR116 predcentrala

PR 324 Upravljački uređaj

Senzori tlaka

Putni senzori

Infracrveni senzori

Nagibni senzor

Industrijski PC

Mrežni dijelovi i osvjetljenje