fleksibilno, pouzdano, učinkovito, sigurno, ekonomično

  • Infracrveni senzori

    Infracrveni senzoriHidraulika & Tehnika u rudarstvu
     

    Svaki pojedinačni uređaj za upravljanje posjeduje jednog infracrvenog primatelja. Zavisno od metode vađenja rude, nalazi se na grabuljaru odnosno kombajnu (otkopnoj mašini) jedan infracrveni odašiljač. Na taj način uređaj za upravljanje koji se nalazi naspram grabuljara odnosno kombajna dobiva signal, tako da se u širokom čelu bez problema može lokalizirati aktualna pozicija grabuljara ili kombajna.

     

Sustavi pilotskog upravljanja

Elektrohidraulično pilotsko upravljanje

Magnetni ventili

Predupravljani ventili

Dupli RSV

Vodni RSV

RSV DN10

RSV DN19

Blokirajući ventil

DBV

Ventil „Gorski udar“

Standardni filter

Filter stanica

Filter za dvostruko povratno ispiranje

Automatizirani dvostruki povratni filter za ispiranje

Blokirajuća slavina

Prskanje

Podni ventil

Prikazivač tlaka

PR 116 uređaj za upravljanje

PR116 predcentrala

PR 324 Upravljački uređaj

Senzori tlaka

Putni senzori

Infracrveni senzori

Nagibni senzor

Industrijski PC

Mrežni dijelovi i osvjetljenje