fleksibilno, pouzdano, učinkovito, sigurno, ekonomično

 • Dupli RSV

  Dupli RSVHidraulika & Tehnika u rudarstvu

   

  Dupli deblokirani povratni ventil DN10 (deblokirani RSV DN10) se sastoji od dva 2/2 razvodne ventil-patrone sa nazivnim promjerom DN10, ventilskim kućištem i upravljačkim klipom za upravljanje objema patronama.

  Pomenute 2/2 razvodne ventil-patrone rade po Kegel-Sitz-principu. One su zatvorene u 0-položaju, tako da je povrat blokiran.
  Medijum se sa tlakom preko priključaka pumpa do potrošača A ili potrošača B.

  Dupli odblokirani povratni ventil DN10 je tako uklopljen, da preko upravljačkog klipa kod protoka jednog povratnog ventila svaki drugi se odblokira i omogućava protok unatrag.

Sustavi pilotskog upravljanja

Elektrohidraulično pilotsko upravljanje

Magnetni ventili

Predupravljani ventili

Dupli RSV

Vodni RSV

RSV DN10

RSV DN19

Blokirajući ventil

DBV

Ventil „Gorski udar“

Standardni filter

Filter stanica

Filter za dvostruko povratno ispiranje

Automatizirani dvostruki povratni filter za ispiranje

Blokirajuća slavina

Prskanje

Podni ventil

Prikazivač tlaka

PR 116 uređaj za upravljanje

PR116 predcentrala

PR 324 Upravljački uređaj

Senzori tlaka

Putni senzori

Infracrveni senzori

Nagibni senzor

Industrijski PC

Mrežni dijelovi i osvjetljenje